Educational Loan

Educational Loan

Kinulang sa pambayad ng tuition o kaya ay mag babalik eskwela?

6 Month Package

 • Php 25,000 Loan Amount
 • Daily Pay Php 190

12 Month Package

 • Php 50,000 Loan Amount
 • Daily Pay Php 200
APPLY ONLINE NOW

Ito ay loan na maaring gamitin na pambayad ng tuition sa kahit saang paaralan o unibersidad.

Loan Benefits:
 1. Makukuha mo nang buo ang iyong loan.
 2. Maaari kang pumili kung paano mo makukuha ang iyong loan.
 3. Makakapili ka ng paraan ng pagbabayad na pinakamadali sayo.
 4. Competitive ang interest rates at nagbibigay kami ng flexible payment terms.

Requirements:

 1. Valid ID
 2. Latest bill indicating residential address
 3. Proof of income (business, employment o OFW Allotment)
 4. Assessment or billing statement from school

Loan Calculator

Disclaimer: The computation here is based on the interest rate. Interest rate may differ. The amounts listed don't represent or any offer from Fundline

How to use the Loan Calculator

 1. Choose a product
 2. Select the amount you need.