Frequently Asked Questions

Announcement

Frequently Asked Questions

FAQS

- Magtungo lang po sa pinakamalapit na Fundline branch sa inyong lugar para po kayo ay matulungan ng aming Marketing Associate (MA) sa pamamagitan ng paghingi sa inyo ng inyong personal n impormasyon at mga dokumento para malaman ni Fundline kung kayo po qualified na pautangin.
- Maaari din po kayong mag-apply sa pamamagitan ng aming pre-screening form - https://fmapp.fundline.com.ph/ at agad niyo pong malalaman kung kayo po ay qualified na makapag-loan sa Fundline.
Ang aming Fundline branch ay makikita po ninyo sa aming website - https://www.fundline.com.ph/contact at piliin lang po ang inyong lugar (example: Manila) para lumabas po an gaming mga branches sa inyong lugar at ang kanilang mobile number.
Ang qualifications and required documents ay nakadepende sa klase ng loan product na inyong kukunin.
Age 21-65 Valid ID (Philippine Government issued ID)
Filipino Citizen
Philippine Resident Proof of Billing
Empleyado/Self-Employed/ Negosyante
 • Company ID (empleyado)
 • Business permit or Barangay Business Permit (Self- employed/Negosyante)
Proof of income
 • Payslip (employed)
 • Income statement/Sales logbook
Maari lang pong tawagan ang aming Marketing Associate (MA) na tumulong sa inyong mag-apply or tumawag or kontakin ang mga sumusunod:
 1. Ang Fundline branch na inyong pinag-applayan.
 2. Ipaalam o irehistro ang inyong concern sa aming "contact us" page - https://www.fundline.com.ph/contact
Magtungo lang po sa website ni Fundline (https://www.fundline.com.ph//login) at mag-log in sa pamamagitan ng paglagay ng inyong "PN Number" at "Date of Birth" para inyong Makita ang inyong loan balance. Ang "PN Number" ay inyong makikita sa inyong kontrata kay Fundline.
Ang loan application ay nadidis-approved sa maraming kadahilanan, katulad ng mga sumusunod:
 1. Ikaw ay may masamang record ng hindi pagbabayad ng iyong utang sa tamang oras.
 2. Ang iyong natitirang kita ay hindi sapat para iyong mabayaran ang ninanais mong utangin.
Maari lang pong pumunta sa Fundline website - https://www.fundline.com.ph/contact at irehistro and inyong reklamo laban sa aming empleyado o sa kung ano pa mang bagay na gusto nyong ireklamo kay Fundline.
Maari kayong magbayad kay Fundline sa mga sumusunod na paraan:
 1. Maybayad sa aming collector na pumupunta sa inyong lugar
 2. Magbayad sa Fundline branch kung saan kayo nangutang
 3. Magbayad through bills payment sa inyong gcash. Piliin lang po si Fundline as biller at ilagay ang inyong PN Number as your reference number para malaman ni Fundline na ang bayad ay nagmula sa inyo.
 4. Sa iba pang paraan ng pagbayad kay Fundline, katulad sa 711, convenience stores, supermarkets, malls, pawnshops or banks, maari lang pong bisitahin an gaming website - https://www.fundline.com.ph/payments/payment-guide
 • Pumunta lang sa aming Fundline website - https://www.fundline.com.ph/ at i-click and "Products" tab para lumabas ang iba ibang loan products na ino-offer ni Fundline.
 • Makikita niyo rin po dito ang mga requirements na kailangan sa inyong loan product na napili.
 • Kung kayo ay may napili ng loan product, maari lang pong i-click ang “Apply Online” upang inyong magamit ang aming pre-screening form at inyo pong malalaman agad kung kayo po ay qualified na makapagloan kay Fundline..